Wat is BBA

Papa: Beti 12th K Bad Kya Karogi? Beti: B.B.A Karungi. Papa: Wat is BBA! Beti: Boyfriend Ki Bike Pr Aish..!’