Machar Kha Lya

Sardar: Bety Ne Machar Kha Lya A Bv: Hye O RabA Jaldi Doctor Nu Bulao Srdar: Tu Tension Na Le Mai Ne Bety Nu Mortin Pla Dta A